VI
VI EN

Ứng tuyển online

* Thông tin bắt buộc
I. Thông tin cá nhân *

Giới tính

II. Học vấn *

III. Thông tin công việc
Chọn công việc bạn muốn làm tại cửa hàng

Từ 9:00 đến 18:00 từ thứ 2 đến thứ 7 ( sẽ được nghỉ chủ nhật hàng tuần)

Cửa hàng muốn đăng ký làm
Thời gian làm việc Chức vụ Tên và địa chỉ công ty Mức lương Lý do nghỉ việc
+
Đặt món ngay Đặt món ngay
loadding