VI
VI EN

Xốt thêm

Sốt lá quế (phải thử)

Cinnamon leaf sauce

10,000 ₫
Sốt chua ngọt

Sweet and sour sauce

5,000 ₫
Xốt me

Tamarind sauce

5,000 ₫
Sốt chao chay

Vegetarian sauce

5,000 ₫
Sốt yaourt

Yogurt sauce

5,000 ₫

GIỎ HÀNG CỦA BẠN

Giỏ hàng trống!
Đặt món ngay
Đặt món ngay Đặt món ngay
loadding