VI
VI EN

Xốt lá quế (phải thử)

Lá Húng Quế, Đường Cát, Nước Mắm, Chanh, Tỏi, Ớt Hiểm Đỏ

Đặt món ngay Đặt món ngay
loadding