VI
VI EN

Xốt bơ đậu phộng

Đậu Phộng Rang, Bơ Đậu Phộng, Đường Cát, Nước Mắm, Tương Đen. Dùng chay được.

Đặt món ngay Đặt món ngay
loadding