VI
VI EN

HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Hotline: 1900 2654
  • Cuốn và Chấm - Điện Biên Phủ
    (delivery only)

    648 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

  • Cuốn và Chấm - Nguyễn Văn Thủ
    (full service)

    93Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Đặt món ngay Đặt món ngay
loadding